Skorzystaj z okazji - rozwijaj się....

Witamy


Witamy na stronie internetowej Centrum Terapii i Profilaktyki

Centrum to zespół ludzi zaangażowanych w niesienie kompleksowej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej osobom doświadczającym dyskomfortu, destabilizacji i cierpienia na skutek różnych trudnych sytuacji, kryzysów życiowych, przewlekłego stresu oraz nadużywania substancji psychoaktywnych.

Ośrodek istnieje od 2004 roku. Prowadzimy działalność profilaktyczną w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm itp.)

Psychoterapia jest sprawdzoną metoda leczenia zaburzeń psychicznych i uzależnień realizowaną przez doświadczonych i kompetentnych psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatrów. W praktyce łączymy różne podejścia psychoterapeutyczne. Terapia inicjuje i wspomaga proces zdrowienia.

Zespół korzysta z regularnej superwizji.

Centrum Terapii i Profilaktyki realizuje świadczenia w ramach:

● Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
● Poradni Psychologicznej
● Poradni Zdrowia Psychicznego

Zapraszamy do skorzystania z oferty komercyjnej oraz w ramach ubezpieczenia.

Osoby pozostające w bliskim kontakcie z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz osoby z problemem uzależnienia od hazardu i innych zachowań kompulsywnych prosimy o zgłaszanie się do Centrum ze skierowaniem od lekarza ( w miarę możliwości).

Do Poradni Psychologicznej finansowanej przez NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki posiadającej kontrakt z NFZ. Do lekarza psychiatry w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie.

Ważne! Dla pacjentów PZP i PP istnieje możliwość skorzystania z wizyty u naszego lekarza psychiatry odpłatnie !!

Dla kogo

Pomagamy osobom, które uskarżają się na:

● różne dolegliwości w ciele, a badania medyczne wykluczają choroby somatyczne
● nieokreślone lęki, niepokój, przygnębienie
● impulsywność i niekontrolowane wybuchy złości
● płaczliwość, drażliwość
● bezradność z utrzymaniem kontroli nad przyjmowaniem używek oraz innych substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki)
● perfekcjonizm i nadmierne koncentrowanie się na różnych czynnościach codziennych
● nadmierne objadanie się lub ograniczanie jedzenia
● zaburzenia snu, pamięci, koncentracji uwagi
● bierność i wycofanie się z kontaków społecznych
● problemy osobiste, w związkach, relacjach

Prowadzimy diagnozę i leczenie

● uzależnień i nerwic
● zaburzeń osobowości
● zaburzeń nawyków i popędów
● zaburzeń odżywiania
● zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych
● zaburzeń emocjonalnych i zespołu stresu pourazowego

Nasza oferta

W ramach terapii oferujemy:

Psychoterapia
indywidualna

czyli regularne spotkania z terapeutą pozwalają urealnić problem, określić cele do zmiany w sobie oraz zrozumieć przyczyny powstałych objawów.

Psychoterapia
grupowa

czyli pracę w grupie 6-12 osobowej prowadzonej przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Grupa jest jak lustro - pozwala popatrzeć na siebie z dystansem, dostrzec to co jest wspólne i co jest różne u każdego z uczestników, doświadczyć współodczuwania i wsparcia.

Konsultacje
psychiatryczne

służą zdiagnozowaniu zgłaszanych skarg oraz określeniu najbardziej dogodnej dla każdej osoby formy pomocy farmakologicznej i psychoterapeutycznej.

W ramach działań profilaktycznych proponujemy :

• Konsultacje i poradnictwo dla par i rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom rozwinąć skrzydła lub zrozumieć przyczyny ich niepowodzeń szkolnych i kłopotów rówieśniczych

• Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych służące poszerzeniu swoich zasobów i możliwości rozwoju osobistego
 
• Treningi umiejętności wychowawczych, asertywnych

• Warsztaty komunikacji dla par i narzeczonych przygotowujących się do życia w małżeństwie
 
• Szkolenia, seminaria, warsztaty i kursy dla przedstawicieli różnych grup zawodowych

• Projekty profilaktyczne i programy terapeutyczne służące zwiększeniu dostępności pomocy profesjonalnej, poszerzaniu wiedzy i wzmacnianiu gotowości do zmiany .

Zespół Centrum

W Centrum pracują:

Krystyna Kowalska

Kierownik Centrum

• specjalista psychologii klinicznej nr OPL 0004, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego certyfikat nr 575, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, asystent psychodramy

tel. 512 941 431

Marta Dąbrowska

Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

• psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Krajowego Biura Zapobiegania Narkomanii

Roman Knosala

• psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , asystent psychodramy

tel. 608 261 381

Zofia Proczka-Śnieżek

• psycholog, w trakcie szkolenia w zakresie terapii systemowej rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

tel. 572 980 680

Katarzyna Kunach-Greszczuk

• specjalista psychiatra dorosłych, z ukończonym szkoleniem psychoterapii CMUJ w Krakowie

Iwona Fijałkowska

• specjalista psychiatra dorosłych, specjalista terapii uzależnień

Superwizorem Zespołu Centrum jest:

Małgorzata Kowalcze

• superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro Zapobiegania Narkomanii

Pracą administracyjną Centrum zajmują się:

Aleksandra Szybiak,  Aleksandra Woźniak

Realizowane projekty

W roku 2016:

W roku 2016 realizujemy 3 edycję programu:

• Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Program był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia KBPN

Współpraca

Współpracujemy:

• Z Organizacją Świadczenia Usług Medycznych OpusM Sławomir Tubek przy ul. Krakowskiej 36 w zakresie świadczeń w obszarze psychologii klinicznej, lekarskiej, psychoonkologii i psychosomatyki

• Z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strzelec Opolskich, Leśnicy, Zawadzkiego, Ujazdu, Izbicka oraz Kolonowskiego realizujemy zadania własne gmin służące zwiększeniu dostępności pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Obsługujemy Punkty Konsultacyjne w Leśnicy i w Izbicku

Konsultacje neurologopedyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zmagających się z utratą mowy po udarach - z objawami afazji i dyzartrii zapraszamy na konsultacje neurologopedyczne indywidualne i grupowe oraz proponujemy wsparcie dla rodzin.

Kontakt: 77 55 00 117 lub 730 -35-966

Staże

W ramach współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym -(Wydział Zamiejscowy w Katowicach i we Wrocławiu ) Centrum Terapii i Profilaktyki uzyskało akredytację na staże dla psychologów przygotowujących się do specjalizacji psychologii klinicznej.

Ponadto umożliwiamy realizację praktyk dla studentów w ramach studiów psychologicznych, pedagogicznych i resocjalizacji ( 4 rok studiów w ramach Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)

Skontaktuj się z nami

Rejestracja

Godziny pracy rejestracji:
Poniedziałek: 11.00-15.00
Wtorek: 12.00-19.00
Środa: 13.00-19.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-14.00 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 11.00 - 19.00
Wtorek, Czwartek : 08.00 - 19.00
Środa: 13.00 - 19.00
Piątek: 08.00 - 14.00 

Kontakt

ul. Strażacka 10
47-100 Strzelce Opolskie
tel: 77 55 00 117
krystynakowalska5@wp.pl

Formularz kontaktowy